Բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ օգտագործվող չափորոշիչների կիրառման՝Հաշմանդամության հանգեցնող հիվանդությունների և ախտաբանական վիճակների վերաբերյալ մեթոդական ուղղեցույցը հաստատելու և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի  հուլիսի 30-ի թիվ 108-Ա/1 հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Հաշմանդամություն ունեցող անձի վերականգնողական անհատական ծրագրի կազման, վերականգնողական միջոցառուների իրականացման և իրականացմանն աջակցության կարգը
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՁԻՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ