Նշված կանոնները կառուցողական շփում ապահովելու համար են:

Մասնակիցների գրանցում.

Գրանցվելով ֆորումում՝ մասնակիցը պարտավորվում է հետևել հետևյալ կանոններին՝

  • Գրանցվելու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային փոստի գործող հասցե:

  • Արգելվում է միևնույն մասնակցի բազմակի գրանցումը՝ անկախ դրա նպատակներից:

  • Եթե երկար ժամանակ ակիվություն չեք ցուցաբերում ֆորումում, ապա Ձեր գրառումը կարող է ջնջվել:

Շփման կանոններ.

  1. Արգելվում է վիրավորական բառերի և արտահայտությունների օգտագործումը:

  2. Արգելվում է բոլոր տեսակի գովազդների տեղադրումը:

  3. Պետք է հարգել խոսակցի անձնական կարծիքը և չխախտել վերը նշված էթիկայի նորմերը:

Հաղորդագրությունների հրապարակում.

  1. Պարտադիր է, որ գրառումները լինեն հայատառ (բացառությամբ օտարերկրյա մասնակիցների):

  2. Նոր թեմա ստեղծելիս համոզվեք, որ մինչ այդ նույն թեման չի քննարկվել:

  3. Կարող եք առաջակել հաշմանդամությանը առնչվող նյութեր, սակայն դրանք նախքան տեղադրվելը պետք է քննարկվեն ադիմինիստրացիայի (մոդերատորների) կողմից: